Mleko sadrži sve poznate vitamine. Činjenica da nedostatak pojedinih vitamina izaziva niz oboljenja, govori da se pravilna ishrana ljudi (naročito dece i bolesnika) ne može zamisliti bez mleka. Vitamini se uopšteno dele na one rastvorljive u mastima (A, D, E, K) i one rastvorljive u vodi (B-vitamini i C).

Podsetimo da je vitamin A izrazito bitan za pravilan razvoj vida, zdravlje kože, kostiju i reproduktivnog sistema, kao i za obnvaljanje ćelijskih membrana i sintezu steroida. U kozjem mleku se nalazi 0,040 ml na 100 grama mleka, a u kravljem 0,035 istih jedinica.

Slično je i sa vitaminom C kojeg ima nešto više u kozjem nego u kravljem mleku. Ovaj vitamin (askorbinska kiselina) je bitan za mnoge oksidacijske reakcije u telu. On održava normalno stanje svih međućelijskih materija u organizmu. A isto tako je važan za stvaranje hidroksiprolina, osnovnog sastojka kolagena.

Što se tiče ostalih vitamina, u kozjem mleku ih uglavnom ima u približno istom procentu kao i kod kravljeg.

VItamini