BEOCAPRA d.o.o. distribuira svoje proizvode direktno i preko svojih pod-distributera u svim velikim trgovinskim lancima i značajnijim manjim marketima i prodavnicama u Srbiji, pre svega u Beogradu i Novom Sadu uključujući „DelHaise“, „Veropulos“, „Mercator“, „DIS“, „Univer-Export“ itd.

Na ovoj strani uskoro ćete imati priliku da se detaljnije upoznate sa mrežom prodajnih objekata u kojima možete kupiti proizvode kompanije BEOCAPRA koje vam predstavljamo pod nazivom KOZARI.

Ukoliko ste zainteresovani za poslovnu saradnju, kontaktirajte nas.