Proizvodnja sirovog mleka, kao što važi uopšte za poljoprivredne sirovine, predstavlja samo početak lanca složenog i kontrolisanog procesa proizvodnje mlečnih prerađevina.

Obzirom da BEOCAPRA poseduje sopstveni "izvor" sirovog mleka, logičan nastavak razvojnog procesa predstavljala je izgradnja postrojenja za preradu mleka. Idejno-tehnološki, a potom i glavni izvođački projekti završeni su u aprilu 2010.godine. U junu iste godine započeta je izgradnja objekta, koja je u potpunosti završena u novembru i to na istom lokalitetu na kojem se nalazi i farma.

Objekat se zasniva na savremenim rešenjima, uz poštovanje osnovnih principa protoka materijala i ljudi. Nije se pravio kompromis ni sa odabirom materijala, pa je čitav objekat izgrađen od kvalitetnih sendvič panela od plastificiranog čelika, dok su podovi urađeni od najsavremenijih BASF masa, za zadovoljavanje svih zahteva prehrambene industrije.

Proizvodno-kancelarijski deo sa ukupno oko 600 kvm opremljen je isključivo novom opremom visokog kvaliteta. Jedan deo prozvodne opreme je uvežen iz inostranstva, ali gde god je postojao prostor angažovani su domaći proizvođači i izvođači radova. Na taj način BEOCAPRA je u realizaciju projekta izgradnje mlekare uključila veliki broj domaćih kompanija. Posebno je interesantan složeni procesni cevni razvod sa armaturom, koji je u potpunosti osmišljen, projektovan, optimizovan i realizovan od strane vrhunskih inženjera iz naše zemlje.

BEOCAPRA je vodila računa i o maksimalno mogućoj uštedi prirodnih resursa, zbog čega je mlekara opremljena toplotnim pumpama za grejanje i klimatizaciju, a snabdevanje vodom se vrši iz sopstvenog bunara čije se izvorište nalazi na preko 100 metara dubine.

Kapacitet mlekare u ovom trenutku je 4-5 hiljada litara sa radom u dve smene. Obzirom da je ostavljena mogućnost automatizacije svih procesa, uz relativno male investicije, moguće je značajno proširenje kapaciteta.

Kao što to nalažu domaći i međunaroni propipsi, mlekara je implementirala sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, baš kao i sada već neophodni HACCP. Kao dokaz suštinske primene ovih standarda, BEOCAPRA poseduje sertifikate izdate od strane renomirane svetske kuće SGS.

Osnovni proizvodi od kozjeg mleka koji se proizvode u mlekari BEOCAPRA su klasični beli sirevi, sirevi sa plesnima, pasterizovano mleko, jogurt, probiotski napici, surutka i sl.