Kompanija BEOCAPRA d.o.o. je osnovana 2009.godine. Danas nju poseduju 4 vlasnika sa podjednakim učešćem u vlasništvu nad kapitalom preduzeća. Sedište kompanije se nalazi u selu Kukujevci (opština Šid) na oko 100 kilometara od Beograda. Na ovom lokalitetu, to jest zemljištu u vlasništvu kompanije površine od oko 4 hektara, nalaze se i farma i mlekara.

Možda i sasvim slučajna ideja proizvodnje kozjeg mleka brzo je dovela do analize tržišta i neverovatnih podataka da su u našoj zemlji 2008.godine svega 0,4% ukupne proizvedene količine mleka dale koze. Ukoliko se ova cifra uporedi sa evropskih 3-5% jasno je da je Srbija, koja je i sa kravljim mlekom u velikom deficitu, odlično tlo za značajne pomake u razvoju uzgoja mlečnih koza. Kvalitetni biznis planovi pokazali su da realizacija projekta, uz pravilno postavljenu finansijsku konstrukciju, omogućuje više nego prihvatljive rokove otplate uloženih sredstava.

Početna ideja zasnivala se isključivo na proizvodnji sirovog mleka. Analiza stanja domaćeg stočarstva pokazala je da u našoj zemlji, na žalost uglavnom nema kvalitetnog priplodnog materijala, zbog čega je uspostavljen kontakt sa kozarskim udruženjima u Francuskoj, Austriji, Engleskoj i Holandiji. Nakon obilaska većeg broja farmi u Srbiji i inostranstvu usvojeno je da se koze Sanske rase uvezu iz Austrije. Farma je zaživela krajem 2009.godine kada je 179 koza i 5 jarčeva konačno stiglo sa podnožja Alpa u Sremsku ravnicu. Realno stanje na domaćem tržištu vrlo brzo je pokazalo da se pravi finansijski efekti ostvaruju isključivo daljom preradom sirovog mleka. Razrada biznis plana potvrdila je preliminarne analize, pa se veoma brzo pristupilo izradi projekata i izgradnji mlekare. Postrojenje za preradu sirovog kozjeg mleka i proizvodnju mlečnih prerađevina počelo je sa radom u novembru 2010.godine.

Danas, BEOCAPRA zapošljava 26 ljudi različitih stručnih profila koji rade na poslovima od ishrane i reprodukcije koza, preko muže, skupljanja i prerade sirovog mleka, proizvodnje vrhunskih proizvoda od kozjeg mleka, do knjigovodstva, komercijale i distribucije. U ovom trenutku BEOCAPRA proizvodi oko 1.000 litara sopstvenog sirovog kozjeg mleka po danu, a zajedno sa mlekom iz otkupa prerađuje između 1500 i 2000 litara dnevno. Plan je da se do kraja 2014.godine aktiviraju svi proizvodni kapaciteti za dnevnu preradu do 4000 litara kozjeg mleka. Cilj kompanije BEOCAPRA nije samo proizvodnja i prerada kozjeg mleka, već i iskorišćavanje ostalih resursa i „nus produkata“ uzgoja koza. U petogodišnjem planu je izgradnja postrojenja za proizvodnju kozjeg humusa, kao i uspostavljanje saradnje sa mesno-prerađivačkom industrijom.

KOZARI je brend pod kojim BEOCAPRA proizvodi i prodaje vrhunske proizvode od kozjeg mleka, kao što su: probiotski napitak “čudo”, jogurt, paster mleko, surutka, beli sir u kriškama, dimljeni sir, sir u maslinovom ulju, sirevi sa plesnima i dodacima i sl.

Osnovne informacije